SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
2
0
0
0
Tin tức sự kiện 08 Tháng Tám 2013 1:40:00 CH

Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Quận 8 năm 2014

Ủy ban nhân dân Quận 8 đã có Công văn số 2039/UBND-TC ngày 01 tháng 8 năm 2013 triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận năm 2014.

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014 có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011 - 2015. Mục tiêu chung của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014 là tiếp tục ổn định, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững; huy động mọi nguồn lực để đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân phường xây dựng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu: Dự toán thu ngân sách nhà nước (không kể thu tiền sử dụng đất) tăng bình quân khoảng 12-13% so với đánh giá ước thực hiện năm 2013; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7% trở lên, giá trị doanh thu dịch vụ, thương mại tăng 35 - 40%; tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các công trình trọng điểm của quận, quản lý đô thị, xây dựng, nhà đất, lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch; nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, chăm lo sức khỏe cộng đồng; đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, chăm lo tốt các đối tượng chính sách; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách quận năm 2014 cần tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu giao nhiệm vụ năm 2014 trước ngày 31 tháng 12 năm 2013.

 

(Nguyễn Đức Lâm, Phòng Tài chính - Kế hoạch)

 


Số lượt người xem: 3881    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm