SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
4
3
7
Tin tức sự kiện 05 Tháng Tám 2013 10:05:00 SA

Kỳ 57: Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác tư tưởng

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng, bởi theo Bác “Tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”, “Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”.

Công tác tư tưởng là một lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Bác nói “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác, vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”.

Bác luôn nhắc nhở cán bộ lãnh đạo: “Cán bộ lãnh đạo và cán bộ các ngành, tư tưởng phải thông. Phải có quyết tâm khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ”; “Phải đánh thông tư tưởng và động viên sáng kiến của toàn Đảng, toàn dân. Mọi người quyết tâm làm cho được và tin tưởng làm nhất định được”; “Nếu đảng viên tư tưởng và hành động không nhất trí, thì khác nào một mớ cắt rời, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Như vậy, thì không thể lãnh đạo quần chúng, không thể làm cách mạng”.

            Trong nhân dân ta thì có câu “Tư tưởng không thông, vác bình tong cũng không nổi”. Khi người dân chưa hiểu rõ mục đích, chưa hiểu rõ việc làm của Đảng, Nhà nước thì không phải ai cũng đồng thuận thực hiện việc Đảng, Nhà nước phát động, hoặc người dân cũng làm nhưng gượng ép, không tự nguyện vì vậy mà phong trào không được sâu rộng, chủ trương, chính sách không được ủng hộ.  

            Công tác tư tưởng quyết định thành hay bại trong mọi việc của Đảng và Nhà nước, còn liên quan đến vấn đề sống còn của chế độ, vì vậy mà công tác tư tưởng cần được quan tâm hàng đầu.    

            Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và Chính quyền quận 8 trong thời gian qua đã rất quan tâm đến công tác tư tưởng, kịp thời động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 đạt kết quả tốt, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo từ cơ sở.

Tuy nhiên công tác tư tưởng hiện nay còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, trong nước, trong đó có tiêu cực xã hội đã và đang tác động trực tiếp đến tư tưởng của đảng viên; âm mưu thủ đoạn thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa rất thâm độc và ngày càng chống phá quyết liệt; một vài địa phương, cơ quan, đơn vị tinh thần đoàn kết chưa cao, chưa quy tụ và phát huy tốt sức mạnh của tập thể, vì thế chất lượng hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế. 

Để thực hiện tốt lời dạy của Bác:

- Các cấp ủy Đảng phải thường xuyên thực hiện công tác tư tưởng bằng nhiều biện pháp, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thông suốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những bức xúc của nhân dân.

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm động viên cán bộ công chức phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc; kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tiên tiến, gương mẫu trên mọi lĩnh vực.

- Mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên nghiên cứu các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, tỉnh táo trước âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, giữ vững kỷ luật phát ngôn, không nói và làm trái với Nghị quyết của Đảng. Tự trang bị cho mình cơ sở lý luận và thực tiễn để phản biện lại những quan điểm sai trái. Mỗi đảng viên phải là một tuyên truyền viên của Đảng để nhân dân được thông suốt những chủ trương, chính sách của Đảng.

Thực hiện những điều trên là góp phần làm tốt công tác tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ vững mạnh, thiết thực học tập và làm theo lời Bác dạy trên lĩnh vực tư tưởng.

 

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY  

 

 

 


Số lượt người xem: 4518    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm