SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
1
9
2
6
Tin tức sự kiện 06 Tháng Tám 2013 10:55:00 SA

Nhân sự mới Quý 2 năm 2013

 

1

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1233-QĐ/QU ngày 04/5/2013 bổ nhiệm đ/c Dương Thu Thủy, ĐUV-Phó Chủ tịch UBND Phường 7 giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 7.

2

UBND Quận 8

Quyết định 2953/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 bổ nhiệm đ/c Nguyễn Ngọc Nhân, Cán bộ Kinh tế UBND Phường 7 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Phường 7.

3

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1234-QĐ/QU ngày 04/5/2013 điều động đ/c Dương Thị Hai, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 4 về Ban Tổ chức Quận ủy Quận 8.

4

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1260-QĐ/QU ngày 22/5/2013 bổ nhiệm đ/c Phạm Thị Kim Hoa, ĐUV-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Phường 4 giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 4.

5

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1244-QĐ/QU ngày 14/5/2013 chỉ định bổ sung đ/c Lê Quang Hưng, Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Phường 13 vào BCH Đảng bộ Phường 13 giữ chức vụ Đảng ủy viên.

6

UBND Quận 8

Quyết định 3230/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 điều động đ/c Trần Nhựt Chinh, ĐUV-Phó Chủ tịch UBND Phường 14 về Phòng Nội vụ Quận 8.

7

UBND Quận 8

Quyết định 3235/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Võ Anh Tùng, QUV-Phó trưởng Phòng Kinh tế giữ chức vụ Chủ tịch UBND Phường 1.

8

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1259-QĐ/QU ngày 22/5/2013 chỉ định bổ sung đ/c Võ Anh Tùng, Chủ tịch UBND Phường 1 vào BCH Đảng bộ Phường 1 giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

9

UBND Quận 8

Quyết định 3986/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Danh Cư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường 16 giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kinh tế Quận 8.

10

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1261-QĐ/QU ngày 22/5/2013 chỉ định bổ sung đ/c Trần Thiện Thành, Trưởng Công an Phường 14 vào BCH Đảng bộ Phường 14 giữ chức vụ Đảng ủy viên.

11

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1294-QĐ/QU ngày 19/6/2013 chỉ định bổ sung đ/c Trần Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Hội phụ nữ Phường 15 vào BCH Đảng bộ Phường 15 giữ chức vụ Đàng ủy viên.

12

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1293-QĐ/QU ngày 19/6/2013 chỉ định bổ sung đ/c Đỗ Thùy Vân, Phó Chủ tịch UBND Phường 15 vào BCH Đảng bộ Phường 15 giữ chức vụ Đàng ủy viên.

13

UBND TPHCM

Quyết định 3984/QĐ-UBNDTP ngay24/6/2013 điều động đ/c Phạm Huy Thấm, ĐUV-Phó Chủ tịch UBND Phường 2 về Sở Nội vụ TPHCM.

14

UBND Quận 8

Quyết định 4521/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 bổ nhiệm đ/c Nguyễn Hồng Thuận, ĐUV-Phó Chủ tịch UBND Phường 16 giữ chức vụ Chủ tịch UBND Phường 16 Quận 8.

15

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1318-QĐ/QU ngày 26/7/2012 chỉ định đ/c Nguyễn Hồng Thuận, Chủ tịch UBND Phường 16 giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Phường 16 Quận 8.

16

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1308-QĐ/QU ngày 22/7/2013 điều động đ/c Lê Đạt Khương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 10 về Phòng Nội vụ Quận 8.

17

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1315-QĐ/QU ngày 26/7/2013 điều động đ/c Nguyễn Minh Trí, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 3 Quận 8 về UBND Quận 8.

18

Hội Chữ thập đỏ TPHCM

Quyết định 28/QĐ-CTĐ(TP) ngày 02/5/2013 cho thôi giữ chức vụ đối với đ/c Lê Thị Mai Phương, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quận 8.

19

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1317-QĐ/QU ngày 26/7/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Lê Thị Mai Phương, Cán bộ Phòng Nội vụ giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 3 Quận 8.

20

Hội Chữ thập đỏ TPHCM

Quyết định 28/QĐ-CTĐ(TP) ngày 02/5/2013 bổ nhiệm đ/c Đỗ Trương Hồng Thảo, Ủy viên Thường trực Hội Chữ thập đỏ Quận 8 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quận 8.

21

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1316-QĐ/QU ngày 26/7/2013 bổ nhiệm đ/c Phạm Thị Bích Hạnh, ĐUV-Phó Chủ tịch UBND Phường 16 giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Phường 16 Quận 8.

22

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1319-QĐ/QU ngày 26/7/2013 chỉ định bổ sung đ/c Trần Thị Giai, Chủ tịch Hội phụ nữ Phường 4 Quận 8 vào BCH Đảng bộ Phường 4 giữ chức vụ Đảng ủy viên.

23

Cty Dịch vụ công ích Q8

Quyết định 03/QĐ-DVCI ngày 26/4/2013 bổ nhiệm đ/c Đỗ Sơn Lâm, Bí thư Đảng ủy Phường 7 giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8.

24

UBND Quận 8

Quyết định 4221/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 điều động đ/c Nguyễn Hồng Lam, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 về Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 8.

25

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1245-QĐ/QU ngày 14/5/2013 chỉ định bổ sung đ/c Trần Thị Diệu Linh, Phó Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần may Hòa Bình vào BCH Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 8 giữ chức vụ Đảng ủy viên.

26

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1232-QĐ/QU ngày 04/5/2013 điều động đ/c Nguyễn Văn Thuần, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quận 8 về UBND Quận 8.

27

UBND Quận 8

Quyết định 3105/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 điều động đ/c Nguyễn Văn Thuần, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quận 8 giữ nhiệm vụ Cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng Quận 8.

28

VKSND TPHCM

Quyết định 71-QĐ/BCSĐ (TP) ngày 17/5/2013 bổ nhiệm đ/c Nguyễn Việt Hải, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Quận 8 giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 8.

29

VKSND TPHCM

Quyết định 71-QĐ/BCSĐ (TP) ngày 17/5/2013 bổ nhiệm đ/c Nguyễn Văn Dũng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Quận 8 giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận 8.

30

Cục Thi hành án TPHCM

Quyết định 2043/QĐ-CTHA-TCCB ngày 21/5/2013 bổ nhiệm đ/c Trần Quốc Học, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8.

31

UBND Quận 8

Quyết định 3351/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Vũ Yến Oanh, Phó Bí thư Quận đoàn Quận 8 giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận 8.

32

Thành Đoàn TPHCM

Quyết định 175/QĐ-ĐTN.TP ngày 17/6/2013 bổ nhiệm đ/c Lý Thị Phương Nhanh, UVTV-Trưởng BTC Quận đoàn Quận 8 giữ chức vụ Phó Bí thư Quận đoàn Quận 8.

33

Cục thống kê TPHCM

Quyết định 32/QĐ-CTK (TP) ngày 03/5/2013 bổ nhiệm đ/c Huỳnh Văn Bỉ, Phó Chi cục thống kê Quận 8 giữ chức vụ Quyền Chi cục trưởng Chi cục thống kê Quận 8.

34

UBND Quận 8

Quyết định 3606/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 bổ nhiệm đ/c Bùi Tấn Lộc, Bí thư Chi bộ Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8 giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 8.

35

UBND TPHCM

Quyết định 88/QĐ-UBNDTP-TC ngày 13/5/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Lê Quỳnh Đài, QUV-Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND Quận 8.

36

UBND Quận 8

Quyết định 3605/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Trương Hạ Long, QUV-Trưởng Phòng Quản lý đô thị giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8.

37

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1292-QĐ/QU ngày 19/6/2013 chỉ định bổ sung đ/c Trương Hạ Long, QUV- Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8 giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8.

38

UBND Quận 8

Quyết định 3609/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 bổ nhiệm đ/c Nguyễn Ngọc Giang, nguyên Phó Chánh Thanh tra xây dựng Quận 8 giữ chức vụ Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị Quận 8.

39

UBND Quận 8

Quyết định 4572/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 bổ nhiệm đ/c Nguyễn Hữu Hiền, Cán bộ Phòng Nội vụ Quận 8 giữ chức vụ Phó đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị Quận 8.

40

UBND Quận 8

Quyết định 4520/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 bổ nhiệm đ/c Trần Quốc Hùng, Trưởng khoa cấp cứu - hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Quận 8 giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Quận 8.

41

UBND Quận 8

Quyết định 4519/QĐ-UBND ngày 19/7/2013 bổ nhiệm đ/c Nguyễn Thanh Hiệp, Chuyên viên Tổng hợp Văn phòng UBND Quận 8 giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND Quận 8.

42

Sở GD và ĐT TPHCM

Quyết định điều động đ/c Đàm Minh Tâm, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 8 về Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

43

Sở GD và ĐT TPHCM

Quyết định điều động đ/c Võ Hồng Bạch Đằng, Bí thư Chi bộ – Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 8 về Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

44

UBND Quận 8

Quyết định 2770/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 điều động đ/c Phạm Minh Tùng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 về Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

45

Sở GD và ĐT TPHCM

Quyết định điều động bổ nhiệm đ/c Phạm Minh Tùng, Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 8.

46

Quận ủy Quận 8

Quyết định 1305-QĐ/QU ngày 03/7/2013 chỉ định bổ sung đ/c Phạm Minh Tùng, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 8 giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 8.

47

UBND Quận 8

Quyết định 3234/QĐ-UBND ngày 21/5/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Phạm Ứng Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Bình An giữ chức vụ Quyền Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8.

48

UBND Quận 8

Quyết định 3107/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Nguyễn Quốc Hưng, Hiệu trưởng Trường Hy Vọng Quận 8 giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8.

49

UBND Quận 8

Quyết định 3395/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 bổ nhiệm đ/c Nguyễn Quốc Hưng, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 kiêm Hiệu trưởng Trường Hy Vọng Quận 8.

50

Sở GD và ĐT TPHCM

Quyết định 693/QĐ-GDĐT.TCTP ngày 24/6/2013 điều động đ/c Nguyễn Đăng Khoa, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh Quận 8 về Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

51

Sở GD và ĐT TPHCM

Quyết định 694/QĐ-GDĐT.TCTP ngày 24/6/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Trần Thị Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tân Phong Quận 7 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh Quận 8.

52

UBND Quận 8

Quyết định 4177/QĐ-UBND ngày 27/6/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Đặng Ngọc Trình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Nguyên giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lưu Hữu Phước Quận 8.

53

UBND Quận 8

Quyết định 4575/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Lê Ngọc Bích Duyên, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Thế Hiển giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Minh Trực Quận 8.

54

UBND Quận 8

Quyết định 4576/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Vũ Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường PTCS Hưng Phú A giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Lý Thánh Tông Quận 8.

55

UBND Quận 8

Quyết định 4577/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 điều động bổ nhiệm đ/c Nguyễn Thị Bạch Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phạm Thế Hiển giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bùi Minh Trực Quận 8.

56

UBND Quận 8

Quyết định 3109/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 cho thôi giữ chức vụ đối với đ/c Nguyễn Thị Đan Thùy, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Vạn Nguyên Quận 8.

57

Sở GD và ĐT TPHCM

Quyết định 560/QĐ-GDĐT-TC ngày 27/5/2013 bổ nhiệm lại đ/c Nguyễn Minh Sơn, Hiện trưởng Trường THPT Tạ Quang Bửu Quận 8.

58

UBND Quận 8

Quyết định 3108/QĐ-UBND ngày 14/5/2013 bổ nhiệm lại đ/c Phạm Quang Tú, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8.

59

UBND Quận 8

Quyết định 3988/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 bổ nhiệm lại đ/c Quách Thái Thuận, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8.

60

UBND Quận 8

Quyết định 3987/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 bổ nhiệm lại đ/c Nguyễn Văn Quý, Phó Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8.

 

(Văn Cường - BTCQUQ8 )

 

 


Số lượt người xem: 4124    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm