SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
1
1
9
3
5
Tin tức sự kiện 08 Tháng Tám 2013 11:05:00 SA

Hiểu luật để sống đúng - Nội dung cơ bản Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

HIỂU LUẬT ĐỂ SỐNG ĐÚNG

(Tài liệu sử dụng sinh hoạt tại các doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn Quận 8)

Tháng 8/2013

--------

Nội dung cơ bản Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

------

            Ngày 19/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết  Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định gồm 4 Chương, 24 Điều quy định cụ thể nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở và hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động (gọi chung là doanh nghiệp).

           Nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc gồm có: 08 nội dung người sử dụng lao động phải công khai; 06 nội dung người lao động tham gia ý kiến; 06 nội dung người lao động quyết định và 08 nội dung người lao động kiểm tra, giám sát.

           Về hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc: Nghị định quy định có 02 hình thức chủ yếu đó là đối thoại tại nơi làm việc và Hội nghị người lao động; so với các quy định trước đây Nghị định này đã quy định cụ thể về thời gian, quy trình, trách nhiệm, nội dung và cách thức tổ chức các buổi đối thoại, các hội nghị người lao động; đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp cho người sử dụng lao động và người lao động thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc một cách có hiệu quả.

           Ngoài 02 hình thức trên, người sử dụng lao động và người lao động có thể thực hiện dân chủ thông qua các hình thức khác như: Cung cấp và trao đổi thông tin tại các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt hoặc tại các cuộc họp từ tổ, đội đến toàn doanh nghiệp hoặc tại các cuộc họp chuyên môn của các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất; niêm yết công khai ở những địa điểm thuận lợi tại doanh nghiệp; cung cấp thông tin qua hệ thống truyền thanh, thông tin nội bộ, mạng internet hoặc bằng văn bản, các ấn phẩm sách, báo gửi đến từng người lao động, phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất; hòm thư góp ý kiến,...

          Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013; bãi bỏ Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 1999 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các quy định trước đây trái với Nghị định này.

 

(Nguyễn Văn Dũng – Phòng Tư pháp Quận 8)

 

 


Số lượt người xem: 3956    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm