SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
9
2
1
5
4
Tin tức sự kiện 08 Tháng Tám 2013 11:05:00 SA

Nội dung cơ bản Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ “Khuyến khích cai nghiện ma túy tại gia đình”

Từ ngày 01/11/2010, việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và tại cộng đồng được thực hiện theo quy định mới của Chính phủ tại Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010.  

Hình thức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng chỉ áp dụng đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi, thời gian cai nghiện là từ 6 tháng đến 12 tháng. Khái niệm cộng đồng trong Nghị định được hiểu là một đơn vị dân cư được xác định theo phạm vi đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập, giải thể Tổ công tác cai nghiện ma túy (sau đây gọi là Tổ công tác) để giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức các hoạt động cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình, trường hợp không có đủ điều kiện cắt cơn tại gia đình thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Tổ công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động cại nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng, trường hợp người nghiện ma túy không tự nguyện khai báo và không tự nguyện đăng ký cai nghiện ma túy tại gia đình hoặc cộng đồng thì bị áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện tại cộng đồng.  

Theo Nghị định này, ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần tiền thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người chưa thành niên, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người khuyết tật; hỗ trợ kinh phí lập, xét duyệt hồ sơ cai nghiện và hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện; chi đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho cơ sở điều trị cắt cơn và chi hoạt động thường xuyên của cơ sở điều trị cắt cơn.

Trong thời gian cai nghiện, Tổ công tác tổ chức xét nghiệm chất ma túy đột xuất hoặc định kỳ và căn cứ vào kết quả xét nghiệm này, quá trình theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp: “Giấy Chứng nhận hoàn thành thời gian cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng”…  

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2010 và thay thế Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

 

(Nguyễn Văn Dũng – Phòng Tư pháp Quận 8)

 

 

 


Số lượt người xem: 6117    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm