SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
0
7
7
3
0
Tin tức sự kiện 12 Tháng Chín 2013 2:20:00 CH

Tìm hiểu nội dung cơ bản Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính về thu tiền sử dụng đất

 

HIỂU LUẬT ĐỂ SỐNG ĐÚNG

  Tìm hiểu xoay quanh nội dung cơ bản Thông tư số 93/2011/TT-BTC  ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

-------

Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, đã tháo gỡ nhiều vấn đề liên quan đến tiền sử dụng đất.

Theo quy định mới, việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất được thực hiện như sau: Nếu trả nợ trong vòng năm năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất, người dân được trả theo giá đất tại thời điểm ghi nợ. Nếu sau năm năm kể từ ngày ghi nợ người dân mới trả nợ, tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

- Hỏi: Nếu không có khả năng trả tiền sử dụng đất một lần, người dân có thể trả nhiều đợt?

- Trả lời: Đúng như thế. Ví dụ: ông A ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01-3-2011 (ngày nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực) cho phần diện tích đất ở trong hạn mức được giao là 200m2. Tại thời điểm trên, giá đất ở của ông A được UBND cấp tỉnh quy định để tính thu tiền sử dụng đất là 2.000.000 đồng/m2.

Trong thời hạn năm năm kể từ ngày ghi nợ (từ 01-3-2011 đến 01-3-2016), khi đến làm thủ tục thanh toán nợ một lần, ông A được trả theo giá đất ở thời điểm ghi nợ, cụ thể: 200m2 x 2.000.000 đồng = 400.000.000 đồng. Nếu ông A không có tiền trả nợ một lần mà chia làm nhiều đợt: giả sử trong thời hạn năm năm ông A chỉ trả được tiền sử dụng đất cho 100m2 thì số tiền nộp là: 100m2 x 2.000.000 đồng = 200.000.000 đồng. Đến tháng 5-2017, ông A mới trả nợ phần diện tích 100m2 còn lại và giá đất ở tại khu vực của ông A được UBND cấp tỉnh quy định 3.000.000 đồng/m2 thì số tiền phải nộp là: 100m2 x 3.000.000 đồng = 300.000.000 đồng.

- Hỏi: Những trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đất theo các quy định trước ngày 1-3-2011 thì xử lý thế nào? Phần diện tích ngoài hạn mức giao đất tính tiền sử dụng đất ra sao?

- Trả lời: Người dân đã ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ thì được trả nợ theo giá đất tại thời điểm ghi nợ. Trường hợp người dân ghi nợ tiền sử dụng đất theo nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25-5-2007 của Chính phủ thì nay thanh toán nợ theo quy định mới. Cụ thể:

+ Trong thời hạn năm năm kể từ ngày 1-3-2011 người dân đến cơ quan thuế để kê khai và thanh toán nợ thì được trả theo giá đất tại thời điểm ghi nợ. Trường hợp sau năm năm kể từ ngày 1-3-2011 người dân mới trả tiền sử dụng đất thì giá đất tính tại thời điểm trả nợ. Nếu trong thời hạn năm năm người dân đã trả nợ một phần và sau năm năm trả phần còn lại thì cách tính tiền sử dụng đất tương tự trường hợp của ông A nói trên.

+ Phần diện tích vượt hạn mức căn cứ theo giá đất do UBND cấp tỉnh quy định và hệ số điều chỉnh giá đất (tạm gọi là hệ số K) để tính tiền sử dụng đất. Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất cũng xác định theo hệ số K tương tự để tính tiền sử dụng đất, tùy theo từng loại đất.

- Hỏi: Theo quy định, người ghi nợ tiền sử dụng đất không được bán, thế chấp... thửa đất đã ghi nợ. Vậy nếu người ghi nợ muốn bán, thế chấp thửa đất đó phải làm sao?

- Trả lời: Hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất muốn chuyển nhượng thửa đất phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất, cơ quan tài nguyên - môi trường phải làm thủ tục tách thửa để cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần chuyển nhượng.

Trên địa bàn Quận 8, hiện còn một số hộ nhân dân đã nộp hồ sơ xin cấp và đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 8 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, nhưng đến nay chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Từ cơ sở tìm hiểu Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/06/2011 của Bộ Tài chính, cho chúng ta thấy rằng: Theo quy định mới, việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất được thực hiện như sau: Nếu trả nợ trong vòng năm năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất, người dân được trả theo giá đất tại thời điểm ghi nợ. Nếu sau năm năm kể từ ngày ghi nợ người dân mới trả nợ, tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Do đó, đề nghị các hộ nhân dân tìm hiểu kỹ thông tin pháp luật này và liên hệ với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Quận 8 để được hướng dẫn làm thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất nếu hộ gia đình chúng ta chưa khả năng thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thời điểm hiện nay./.

 

 

(Nguyễn Văn Dũng – Phòng Tư pháp Quận 8)

 

 

 


Số lượt người xem: 3553    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm