SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
5
2
1
0
2
Thông tin về Đảng bộ 20 Tháng Mười Hai 2021 2:30:00 CH

QUẬN 8 SƠ KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 16/12/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 8 tổ chức Hội nghị lần thứ 6 đánh giá tình thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; đồng thời sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 8 chủ trì Hội nghị.

 Năm 2021, dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân, tuy nhiên với quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm soát dịch đạt hiệu quả, Quận 8 đến nay có 08 tuần liên tiếp được công nhận đạt cấp độ 1 (vùng xanh) theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. Thực hiện có hiệu quả 4 trụ cột trong công tác phòng, chống dịch gắn với tiêu chí 4 không, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết tâm hơn trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Thường xuyên rà soát, thực hiện các nội dung đã được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo và phân công các đơn vị chủ trì, tiếp tục tham mưu tổ chức đạt hiệu quả, tiến độ đề ra. Các chương trình hành động, chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đã được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, nhiệm vụ; qua thực hiện, tiến độ các chỉ tiêu cơ bản phù hợp với tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết và có khả năng hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2020 - 2025, tuy nhiên đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận còn chậm do ảnh hưởng chung của dịch bệnh; công tác thu ngân sách Nhà nước đạt 72 - 90% dự toán qua hai năm 2020, 2021. Tiếp tục rà soát, đề xuất, phối hợp với các Sở, ngành Thành phố hỗ trợ quận giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhất là trong việc triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, phát triển hạ tầng, giao thông, chỉnh trang đô thị, chống ngập, di dời nhà ở trên và ven kênh rạch để tạo diện mạo mới cho quận.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, cấp ủy các cơ sở đảng tiếp tục nêu cao tình thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, có sự phối hợp đồng bộ ở các ngành, các cấp và các khâu nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”. Lãnh đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng; tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận trongng Nhân dân; lãnh đạo thực hiện tốt các quy chế, quy định về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong điều kiện không tổ chức Hội đồng nhân dân theo mô hình chính quyền đô thị.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp tổng thể phòng, chống dịch Covid-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phân công lại những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có tâm huyết, có trách nhiệm; ưu tiên bổ nhiệm cán bộ trẻ, cán bộ nữ nhất là đối với cán bộ chủ chốt quận và cơ sở. Tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của Nhân dân, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch Covid-19. Triển khai các giải pháp giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền kích động, gây mất an ninh trật tự, giải quyết ổn định các vụ việc có liên quan đến vấn đề tôn giáo và đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông  gắn với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phấn đấu kéo giảm tỷ lệ tai nạn giao thông; nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy.

 

 

 

Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận phát biểu kết luận tại Hội nghị

 

 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ quận biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

 

Tăng Thanh Danh – Ban Tuyên Giáo


Số lượt người xem: 662    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm