SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
6
1
4
0
2
Tin tức sự kiện 04 Tháng Mười Một 2013 8:25:00 SA

Thành phố Hồ Chí Minh tích cực hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013

Đồng bào và các bạn thân mến!
Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, ngày 09/11 hàng năm là “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Ngày Pháp luật) nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Và năm 2013 là năm đầu tiên “Ngày Pháp luật” được tổ chức thống nhất trên cả nước.

 Đồng bào và các bạn thân mến!

Trước khi có Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, nhiều địa phương trên cả nước đã có sáng kiến tổ chức "Ngày pháp luật" trong các cơ quan Nhà nước. Vào ngày này, cán bộ, công chức, viên chức tập trung nghe phổ biến, quán triệt những văn bản được ban hành có liên quan đến lĩnh vực của mình để thực thi công vụ. Dần dần, nhiều Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị đã hình thành "Ngày pháp luật". Dù chưa hoàn toàn thống nhất về nội dung, hình thức, song "Ngày pháp luật" đã góp phần đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng đến mục tiêu “đưa pháp luật vào cuộc sống, xây dựng ý thức và nhận thức về pháp luật trong cán bộ, nhân dân và ý thức chấp hành pháp luật của toàn xã hội”. Thế nên trong năm 2010, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ đã hướng dẫn việc nhân rộng “Ngày Pháp luật” trên phạm vi toàn quốc. Tính đến ngày 31/8/2011, đã có 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 06 bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện mô hình này.
Năm 2013, toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thống nhất và đạt hiệu quả thiết thực hơn, "Ngày Pháp luật năm 2013" thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nêu trên, nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong toàn xã hội.

Ngày Pháp luật năm nay có chủ đề: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Cả nước sẽ tổ chức tuần lễ cao điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hoạt động thiết thực; tập trung phổ biến, giáo dục các văn bản pháp luật, tổ chức khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật...

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần lễ cao điểm tuyên truyền pháp luật từ ngày 03/11/2013 đến hết ngày 09/11/2013. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tổ chức lồng ghép tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong “Ngày Pháp luật” hàng tháng; tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức mít tinh, hội thảo, tọa đàm, trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm; các hình thức thi tìm hiểu pháp luật; cấp phát tài liệu pháp luật; chiếu phim về câu chuyện pháp luật; tổ chức biểu diễn các tiểu phẩm pháp luật hoặc trợ giúp, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân ở cơ sở... Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Đồng bào và các bạn thân mến!

Trong thời điểm Quốc hội đang thảo luận để chuẩn bị thông qua Hiến pháp sửa đổi việc triển khai hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013 càng có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Để việc tổ chức tuyên truyền “Ngày Pháp luật” có hiệu quả, các ban, ngành, đoàn thể, quận – huyện cần vào cuộc với quyết tâm cao, tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” dưới nhiều hình thức và thường xuyên lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng Nông thôn mới”; đặc biệt triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở./.

 

- SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT.
- HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
- NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH HIẾN PHÁP, PHÁP LUẬT LÀ BẢO VỆ CHÍNH BẠN, GIA ĐÌNH BẠN VÀ XÂY DỰNG XÃ HỘI DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH.
- THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LÀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA MỌI CÔNG DÂN.
- TÔN TRỌNG VÀ CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT LÀ NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA MỖI NGƯỜI DÂN.
- CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GƯƠNG MẪU CHẤP HÀNH VÀ BẢO VỆ PHÁP LUẬT.

 

Bài phát thanh tuyên truyền cổ động

(Trung tâm Thông tin triển lãm - Sở VH-TT& Du lịch TPHCM)

 

 


Số lượt người xem: 3376    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Không tìm thấy video nào trong thư viện này
Tìm kiếm