SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
5
3
6
4
9
3
Giới thiệu 17 Tháng Sáu 2024 2:17:10 CH
Ủy ban nhân dân Quận 8 (Office of District 8 People's Committee)  (02/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54311355 - Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn

Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54311355 Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn
Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8 (Office of District 8 People's Committee )  (02/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54311355 Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn


Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54311355 Fax: (84-8)-54311388

Email: q8@tphcm.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 (The Department of Education and Training of District 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314332

Email: giaoduc.q8@tphcm.gov.vn

Address: 04 Duong Quan Dong Street, Ward 5, District 8

Telephone number : (84-8)-54314332

Email: giaoduc.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Tư Pháp Quận 8 (District 8 Justice Division)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314354

Email: tuphap.q8@tphcm.gov.vn

Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (028)-54314354

Email: tuphap.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 8 (DIVISION OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT OF DISTRICT 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (028).54315291

Email:tnmt.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (028).54315291; Fax: (028).54315290

Email: tnmt.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Quản Lý Đô Thị Quận 8 (DIVISION OF URBAN MANAGEMENT OF DISTRICT 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54315282

Email: qldt.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54315282

Email: qldt.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Kinh Tế Quận 8 (DIVISION OF ECONOMIC OF DISTRICT 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314323

Email: kinhte.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)- 54314364

Email: kinhte.q8@tphcm.gov.vn
Thanh tra Quận 8 (INSPECTORATE OF DISTRICT 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314357

Email: thanhtra.q8@tphcm.gov.vn

Address: No 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8)-54314357

Email: thanhtra.q8@tphcm.gov.vn
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 8 (District 8 Construction Investment Project Management Board)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8) 22137223; Fax: 5.4314.369

Email: bqlda.q8@tphcm.gov.vn

Address: No. 04 Duong Quang Dong Street, Ward 5, District 8

Tel: (84-8) 22137223 Fax: 5.4314.369

Email: bqlda.q8@tphcm.gov.vn
Phòng Nội vụ Quận 8 (Division of Home Affairs of District 8)  (01/06/2023)
  
Địa chỉ: Số 04 đường Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8

Điện thoại: (84-8)-54314348

Email: noivu.q8@tphcm.gov.vn

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm